تبلیغات
دوستی ( friend) - روان شناسی
 
دوستی ( friend)
شهادت نامه ما را امشب امضا کن
یکشنبه 12 دی 1389 :: نویسنده : محمد رضا مرتضی زاده

آثار نخستین

در نوشته های «پاپیروس»مصری حدود 4000 سال پیش،نسبت به وضع نوجوانان اظهار نگرانی شده است و نیز درقدیمی ترین مطالعاتی که در زمینه ی نوجوانی به عمل آمده است، فلاسفه ی بزرگ یونان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند؛ازجمله «افلاطون»درمکالمات خود، صورتی از تمام مریدان جوان «سقراط»را به دست می دهد.(1)
دانشمندانی مانند «ارسطو»،جوانی را در یکی از صفحات جالب و درخشان اثر خود، به نام «سیاست»معرفی می نماید.
ارسطو، تغییرات مربوط به بلوغ جنسی را شرح داده و تاریخ تقریبی آن را در نزد دختران و پسران یونانی در حدود چهارده سالگی تعیین کرده است.او معتقد بود که تغییرات جسمانی پسران معلول فعالیت غده های جنسی است. در خصوص تغییرات روانی همزمان با تغییرات جسمانی نیز، ارسطو بر این باور بود که باید دختران را به علت فعالیت شدید جنسی آنان، حفظ و حراست نمود.(2)
دردوران اخیر،«ژان ژاک روسو»در قطعه ای از خطابه ی مدیحه ی «سن برنارد»به «بوسوئه»و همچنین درکتاب چهارم «امیل»، از اسرار دوران رشد که آن را «تولد ثانوی»نامیده است، بحث می نماید.(3)
«موریس دبس»می نویسد:
مقاله ای که برنهایم در سال 1891 به نام «مطالعه درباره ی بلوغ» منتشر ساخت، اولین اثری است که پژوهشگران مختلف را به اکتشاف در جهان بلوغ وادار کرد.(4)
به دنبال آنها، روسو، نقش بزرگی در تدوین نظریات مربوط به دوران بلوغ ایفا نمود.مجموعه ی این مطالعات، با پژوهشهای «استانلی هال»که او را پدر روانشناسی نوجوانی (بلوغ)می دانند، پیوند خورد و با انتشار کتاب «بلوغ»در 1905 به اوج اهمیت خود رسید و سبب پیدایش علمی به نام «هبلوژی»(5)یا «علم به احوال جوانی»شد و محققین، با اتکا به این علم جدید و جوان به اکتشاف درجهان ناشناخته ای به نام «بلوغ»پرداختند و نتیجه ی این تلاشها منجربه این موضوع گردید که قرن بیستم را «عصر نوجوانی شناسی علمی»لقب داده اند.

نوجوانی چه دوره ای است؟

برای تجسم بهتر این دوره، شاید مثال زیر بتواند کمکی کند:
اتومبیلی را در نظر بگیرید که در جاده ای آسفالتی و عریض با سرعت درحال حرکت است.راننده پس از طی مسافتی بدون علائم هشدار دهنده ی کافی، ناگهان در مقابل خود، جاده ای خاکی و پراز دست انداز و موانع را مشاهده می کند، بلافاصله از سرعت خود می کاهد و با احتیاط کامل از کنار موانع و دست اندازها عبور می کند.سلامت راننده و اتومبیل در گرو رؤیت دقیق موانع، تنظیم سرعت، صبر و خویشتن داری راننده است و گرنه امکان هر گونه تصادم، اصطلاک و آسیب دیدگی به شدت وجود دارد.
اگر درمثال فوق، جاده ی زندگی را جایگزین نمایید، دوره ی نوجوانی، همان بخش خاکی و پردردسر مسیر حرکت اتومبیل است.طبیعی است آنهایی موفق می شوند که دست در دست نوجوانان این مسیر را به سلامت و با امید به آینده ای روشن طی نمایند و ضمن شناخت کامل، شکیبایی و تفاهم را پیشه سازند.
به هرحال بیشتر صاحبنظران، دوره ی نوجوانی را حد فاصل بین کودکی و جوانی می دانند؛نوجوان از یک سو، درحال گسیختن پیوندهای خود با دوره ی کودکی است و از دیگر سو، شیفته ی دستیابی به استقلال جوانی و بزرگسالی است ولی به طورکامل نه این است و نه آن.لذا این دوره دارای طیفی وسیع است که با بخشی از قلمرو کودکی مرتبط می شود و در انتهای طیف به دنیای جوانی پهلو می زند.
خالی از فایده نیست که نظریات برخی از دست اندرکاران را در این زمینه، مرور کنیم:
ـ نوجوانی، دوره ی بی سروسامانی روحی است.زیرا در این دوره، فرد دیگر نه کودک است و نه به درستی بالغ شده است.(6)
ـ نوجوانی «دوران منفی»است.(7)
ـ نوجوانی «زندگانی تشنج انگیز»است.(8)
ـ برخی دیگر، این دوره را به دوران «طوفان و فشار»(9)و یا «تولدی جدید»(10)تشبیه نموده اند.
ـ و بالاخره این دوران را «نقطه ی عطف زندگی»انسان نام نهاده اند. (11)

نوجوانی چه سنینی را در بر می گیرد؟

دوران نوجوانی را نمی توان به سنین خاصی محدود دانست، زیرا بر حسب افرادو جوامع، متفاوت است.شروع آن را که همراه با بلوغ جنسی است، تقریباً با قاطعیت بیشتری می توان تعیین نمود، لکن پایان آن را برحسب شرایط فرهنگی و محیطی نمی توان در جوامع، یکسان دانست.
ازاین رو برای پرهیز ازابهام،سنین 13 تا 18 سال را، سنین نوجوانی می نامند.لازم به یادآوری است که برخی، حد نهایی آن را تا 22 سالگی هم ذکر کرده اند.(12)
با توجه به این که معمولاً دختران حدود یک تا دو سال زودتر از پسران به قلمرو بلوغ قدم می گذارند، از آن سو نیزاین دوره را یک تا دو سال زودتر به پایان می رسانند، لذا برای آنان می توان سنین بلوغ راحوالی 11 و 12 سالگی تا 16 سالگی محسوب نمود.
یادآوری می شود به دلیل تأثیر برخی عوامل،دوره ی بلوغ گاهی زودتر و بعضاً دیرتر آغاز می شود.این کیفیت را به ترتیب، «بلوغ زودرس» و «بلوغ دیررس»می نامند که در مباحث آینده به آن عوامل و کیفیت پیدایش این پدیده ها اشاراتی خواهیم داشت.
در یک نگرش کلی مشاهده می شود که در 150 سال اخیر سن بلوغ در جوامع مختلف کاهش یافته است.ازجمله، در اروپا سن بلوغ کاهشی معادل چهار سال و در کشورهای توسعه یافته در یک قرن اخیر، معادل دو تا سه سال را نشان می دهد.(13)

ارتباط نوجوانی با رشد، بلوغ و جوانی چیست؟

اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران در مورد واژه ها و اصطلاحات یاد شده، توافق ندارند و پیدا کردن نظریه ای مشترک بین آنها کار دشواری است.در اینحا ابتدا به تعاریفی که فرهنگ «وبستر»از بلوغ و نوجوانی ارائه می دهد، می پردازیم.

بلوغ از نظر فرهنگ «وبستر»

بلوغ به موقعیت و یا مرحله ای اطلاق می شود که فرد از نظرجنسی قادر به عمل تولید مثل می گردد و علائم آن رشد اعضای تناسلی، تحول خصوصیات ثانویه جنسی است؛ علاوه بر آن در موردی نظیر انسان، بلوغ با اولین قاعدگی در دختران همراه است و به طور وسیعی، سنی که معرف و شاخص بلوغ واقع می شود، برای پسران بین 13 تا 16 سال است و برای دختران بین 11 تا 14 سال اتفاق می افتد و اغلب تغییرقانونی و حقوقی از مرحله ی بلوغ،برای
پسران درسن 14سال و برای دختران در سن 12 سال به عمل می آید. (14)

نوجوانی از نظر فرهنگ «وبستر»

1-نوجوانی به حالت و یا جریانی از رشد اطلاق می گردد و از نظرحقوقی به مرحله ای از زندگی که از بلوغ آغاز شده و به کمال خاتمه می یابد،نوجوانی می گویند و برای اکثریت افراد، این تعریف صادق است.
2-انتقال از مرحله ی آخرکودکی را به مرحله ی بالندگی (کمال)در دوره ای از جریان تدریجی زندگی،نوجوانی می گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه است.(15)

رشد و بلوغ از نظر دایره المعارف «بریتانیکا»

رشد:هنگام بلوغ، تغییری قابل توجه در روند رشد ایجاد می شود.افزایش سریع در اندازه ی ابعاد بدن،تغییر در شکل و ترکیب بدن و نمود سریع گونادها یا غدد جنسی،اعضای تناسلی و خصوصیاتی که نمایانگر رسیدگی و بلوغ جنسی است، به وجود می آید.
بعضی از این تغییرات در هر دوجنس مشترک است، ولی بیشتر آنها جهت هر جنس اختصاصی است.درپسرها افزایش قابل توجهی در اندازه و قدرت عضلانی ایجاد شده، علاوه بر آن یک دسته تغییرات فیزیولوژیک رخ می دهد که سبب می شود آنها قدرت انجام کارهای فیزیکی سنگین تری نسبت به دخترها داشته باشند و بتوانند سریعترومسافت بیشتری را بدوند.همه ی این تغییرات سبب می شوند که نرها با وظایف و اعمال اولیه خود مثل جنگ کردن، تسلط یافتن و تلاش و جستجو جهت به دست آوردن غذا آشنا شده و به آنها عادت کنند.چنین تغییراتی در بلوغ در پریماتها (16)(نظیر انسان و انواع میمونها)اتفاق می افتد، اما در بعضی گونه ها شخصی تر و بارزتر است.در رده ی پریماتها، انسان تقریباً در وسط قرار دارد، که هم افزایش حجم و هم درجات مختلف تغییرات جنسی در وی رخ می دهد.
هنگام افزایش رشدناگهانی قد دربلوغ، حدود یک سال یا بیشتر، سرعت رشد تقریباً دو برابر می شود.دراین هنگام، سرعت رشد پسرها تقریباً معادل سرعت رشد آنها در دو سالگی می شود.اوج سرعت رشد یا (P.H.V) (17)به طور متوسط 10/5 سانتیمتر در سال در پسرها و 9 سانتیمتر در سال در دخترها می باشد (معادل 4 و 3/4 اینچ). این اوج ناگهانی از راه مشاهدات به دست آمده و به وسیله ی یک منحنی صاف نمایش داده می شود.
سرعت رشد درطی یک سال،شامل شش ماه قبل و شش ماه بعد از نقطه ی اوج، معمولاً تا اندازه ای از نقطه ی اوج کمتر است.درطی این سال پسرها معمولاً بین 7تا 12سانتیمتر (2/75و 4/75 اینچ)و دخترها بین 6 تا 11سانتیمتر (2/35 و 4/35 اینچ)رشد می کنند.بچه هایی که زودتر به نقطه ی اوج رشدی خود می رسند، تا اندازه ای بلندتر از آنهایی می شوند که دیرتر به نقطه ی اوج رشد خودشان می رسند.
سن متوسطی که طی آن بچه ها به اوج رشد می رسند، بیشتر بسته به طبیعت و نوع گروه مورد مطالعه دارد تا به طول قد آنها.دربچه هایی که وضع به خوبی داشته و در انگلیس یا آمریکای شمالی مورد مطالعه قرار گرفتند، سن متوسط این اوج در حدود 14سالگی در پسرها و 12سالگی در دخترهاست. با این که سن متوسط درجوامع مختلف فرق دارد، ولی این دو سال اختلاف سن بین دخترها و پسرها همیشه وجود دارد.
رشد اسکلتی و عضلانی عملاً سریع صورت می گیرد، گرچه با درجات مساوی نیست.بیشترین سرعت رشد طولی به خاطر تسریع رشد طولی تنه است نه پاها.
یک قاعده ی منظم درسرعت رشد وجود دارد:ابتدا طول پاها به حداکثر خود می رسد، به دنبال آن رشد عرضی بدن و پهن شدن شانه ها پیش می آید. اولین اندامهایی که زودتر از همه به اندازه ی بزرگسالی خود می رسند، عبارتند از:سر، دست و پاها.
رشد سریع عضلات، اندامها و قلب، مصادف با رشد سریع اسکلت است. چرا که رشد همه اینها تحت اثر هورمونهای یکسانی است.سرعت رشد و اوج رشد عضلانی پسرها بیشتر از دخترهاست.اما از آنجا که دخترها زوتر به اوج رشد خود می رسند یک دوره ی سنی از 12/5تا 13/5سالگی وجود دارد که در آن دخترها عضلات بیشتری نسبت به پسرهای همسن و سال خود داشته و درضمن از آنها بلندتر هستند.همزمان با این افزایش رشد، کاهش نسج چربی
همانطور که شرح داده شد، وجود دارد.افزایش قابل توجه نسج عضلانی در هنگام بلوغ در پسرها منجر به افزایش قدرت عضلات آنها می شود.
قبل از بلوغ، پسرها و دخترها از نظر قدرت عضلانی برابر هستند (با اندامها و شکلهای مساوی).پس از آن، پسرها قدرت بیشتری دارند که احتمالاً به خاطر افزایش نیرو در هر گرم نسج عضله است.
پسرها، به تناسب جثه و اندامهایشان، قلب و ریه ی بزرگتری دارند. فشارخون سیستولیک آنها (فشاری که حاصل انقباض قلب است)بالاتر بوده و تعداد ضربان قلب آنها درحالت استراحت کمتر است.به خاطر هموگلوبین بیشتری که دارند، ظرفیت حمل اکسیژن درخون آنها بیشتر می باشند و قدرت بیشتری جهت خنثی کردن محصولات شیمیایی که پس از ورزش در عضلات تولید می شود،(نظیر اسیدلاکتیک)دارند و به طور خلاصه، یک موجود مذکر، هنگام نوجوانی آمادگی و تطابق بیشتری برای انجام وظایفی نظیرشکار کردن، جنگیدن و سروکله زدن با انواع اشیای سنگین که گاه هنگام به دست آوردن غذا لازم می شود، دارد.
نتیجه ی مستقیم این تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک این است که تواناییهای قهرمانی و قهرمان شدن هنگام نوجوانی در پسرها افزایش می یابد.این اعتقاد عمومی که پسرها افزایش رشد قدی شان زوتر از افزایش قدرت عضلانی شان اتفاق می افتد، امروزه پایه ی علمی کمتری دارد.این درست است که پسرها یک سال یا بیشتر پس از حداکثر رشد قدی خود به حداکثر قدرت عضلانی می رسند و لذا دوره ی کوتاهی ممکن است ایجاد شود که در آن نوجوان از نظر رشد اسکلتی و احتمالاً عضلانی به تکامل رسیده ولی هنوز قدرت و نیروی وی به اندازه ی یک مرد بالغ جوان (با همان جثه)نرسیده باشد.اما این یک مرحله ی گذرا است، چرا که نیرو، مهارتهای ورزشی و تمرینات فیزیکی، همگی در سراسر دوره ی نوجوانی به سرعت و به طور پیشرونده ای در حال افزایش است.

دستگاه تناسلی

افزیش سریع ابعاد اسکلتی و عضلانی بدن، تقریباً در ارتباط با نمو سریع سیستم تناسلی است که همزمان در نوجوانی اتفاق می افتد.رشد پستان در دخترها و آلت تناسلی و بیضه ها در پسرها، نمایانگر آغاز دوره ی رشد سریع این ارگانهاست.سایر قسمتها، رشد ژنیتالیا (دستگاه تناسلی)و ظهور موها ی زهار است.اعداد و ارقام داده شده در هر مورد، مربوط به پسران و دختران انگلیسی است.متوسط سنی در نوجوانان آمریکای شمالی، حدود 2 تا 3ماه با آنها اختلاف دارد.
یک طیف سنی وجود دارد که در آن هر واقعه ای ممکن است در یکی از سالهای آن طیف شروع شده و یا پایان یابد.جهت روشن شدن این نکته، مثلاً رشد آلت تناسلی (penis)، شروع رشد 14/5-10/5سالگی می باشد.این بدان معناست که متوسط رشد آن حدود 12/5 سالگی می باشد.ولی ممکن است دربعضی از افراد، سن شروع رشد آن 10/5 سالگی بوده و یا در بعضیها در سن 14/5سالگی رشد آن آغاز شود. تکامل آلت تناسلی معمولاً حوالی 14/5سالگی اتفاق می افتد ولی دربعضی از پسرها در 12/5 سالگی و در بعضی در 16/5 سالگی می باشد.
باید توجه داشت که تعدادی از پسرها هستند که افزایش سرعت رشد یا نمو آلت تناسلی آنها تازمانی که بالغ کننده های اولیه ی آنها کاملاً تکامل نیافته است، اتفاق نمی افتد،درسنین 14،13و15، اختلافات زیادی بین گروههای مختلف پسران وجود دارد که دریک سوی آن بلوغ کامل و درسوی دیگر آن، مرحله ی پیش از نوجوانی قرار دارد.همین موضوع در مورد دختران در سنین 12،11و13سالگی نیزصادق است.
اهمیت روانی و اجتماعی این اختلافات سرعت رشد، همانطور که گفته شد، بخصوص درپسرها، بسیار قابل توجه و زیاد است.پسرهایی که سریع رشد می کند، احتمالاً در فعالیتهای ورزشی و نیز علایق جنسی برترند.از سوی دیگر، آنها که دیرتر رشد می کند، بیش از حد لزوم دردنیای بی ترتیب و شلوغ نوجوانی می مانند و ممکن است نگران شوند که آیا هیچ گاه به رشد طبیعی خود می رسند یا آن که مثل فعالیتهای جنسی متوقف شده شان (که می بینند در اطرافیان در حال رشد است)خواهد بود؟ یک قسمت مهم از وظیفه ی پزشک یا مربی دراین زمان این است که اطلاعاتی درباره ی رشد و تغییرات آن در مرحله ی پیش از نوجوانی به دست آورد تا ضمن همدردی به نوجوانانی که نیاز دارند، دلگرمی و اطمینان بدهد.
توالی وقایع گرچه دقیقاً در هرپسر یا دختری یکسان نیست، کمتر متغیراست (نسبت به سن).اولین علامت بلوغ در پسرها، افزایش سرعت رشد بیضه ها و کیسه بیضه ها، همراه با تغییر رنگ و قرمزی آن و چروک خوردگی پوست اسکروتوم است.رشد مختصر موها ممکن است همان زمان شروع شود ولی معمولاً مدت کوتاهی بعد اتفاق می افتد.افزایش رشد طولی و رشد آلت تناسلی،به طور متوسط حدود یک سال پس از تسریع رشد بیضه ها اتفاق می افتد.
همزمان با رشد آلت تناسلی و تحت اثرهمان محرکها، کیسه های منی، پروستات و غدد بولواورترال (غددی که در مجرای ادرار باز می شوند)و همه ی آنها که ترشحاتشان در مایع منی شرکت می کنند، بزرگ شده و رشد می کنند.(18)

بلوغ و نوجوانی از دیدگاه صاحبنظران

ـ«موریس دبس»(19)رشد را جنبه ی جسمی بلوغ (20)و نوجوانی (21)می داند و بخصوص پیدایش و استقرار اعمال جنسی توجه دارد.وی همچنین جوانی را جنبه ی اجتماعی بلوغ می داند.(22)
ـ در برخی از کتب روانشناسی، نوجوانی و بلوغ را کاملاً مترادف یکدیگر دانسته و این دو را به جای هم استعمال می نمایند.(23)
ـ«کورت لوین»،(24)بلوغ را وسیعتر و کلی تر از نوجوانی قلمداد می کند که شامل جوانی نیز می شود که به این ترتیب نوجوانی فقط در برگیرنده ی منطقه ای خاص در حیطه ی گسترده ی بلوغ خواهد بود.به عقیده ی آنها بلوغ کامل در سنین جوانی حاصل می شود.(25)
در این مجموعه، ما نوجوانی را متفاوت از بلوغ به مفهوم جنسی آن در نظر می گیرم و هرجا که یکی از این دو مفهوم به کار رود تا حدودی، در برگیرنده ی دیگری نیزخواهد بود؛ (26)از سوی دیگر واقعیت امر آن است که بلوغ از دوران کودکی و نیز دوران نوجوانی کاملاً متمایز نیست، بلکه فصل مشترکهایی با هر یک دارد.اگربخواهیم روشن تر منظور خود را ارائه دهیم،
دو دوره ی کودکی و نوجوانی کاملاً از یکدیگر مستقلند، ولی بخشی از دوره ی نوجوانی (=بلوغ)با قسمتی از دوره ی کودکی مشترک است.همچنین نوجوانی (=بلوغ)با دوره ی جوانی نیز فصل مشترک دارد...از این رو می توان درک کرد که چرا نوجوان در رفتار و کردارش، نوعی عدم تعادل دارد.او از یک سو هنوز پیوند خود را از قلمرو کودکی قطع نکرده و از دیگر سو به عنوان یک جوان در جامعه، پذیرفته نمی شود.لذا نوعی نوسان شخصیتی در برخوردهای وی مشاهده می شود.ازنظرسنی نیز فاصله ی بین 13 تا 18 را نوجوانی و از 18 تا 25 سال را سنین جوانی درنظر می گیریم
نوع مطلب : دیدنی ها، علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 شهریور 1396 ساعت 17 و 14 دقیقه و 01 ثانیه
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and
in accession capital to assert that I acquire in fact
enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing
to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 33 دقیقه و 00 ثانیه
I am curious to find out what blog platform you have been using?
I'm having some small security problems with my latest blog and
I would like to find something more secure. Do you have
any recommendations?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین المهدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ایمیل من:MOIIN1377@YAHOO.COM ******

****
*******************

******** ******* منوی اصلی

******

Print This Page **********

كد تقویم

***********

دریافت کد بازی آنلاین

************


کد شمارش معکوس سال نو

**********

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

***********

فال عشق

*******

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

***********
*************** welcome ***************** ******************* دلم گرفت *********************

****************

************
**************

به وبلاگ دست نوشته های معین خوش آمدید____________________به وبلاگ دست نوشته های معین خوش آمدید

by:java-city *************** *********

*********